uwielbiampogrzebycelebrytowChłopi wykopują kartofle, a władze trupy. Wydobywa się z ziemi kości „żołnierzy wyklętych”, pogrzebane zwłoki ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem, Polaków zabitych przez UPA, komunistów i ich kolaborantów pochowanych w niewłaściwym miejscu i kogo się da. Mój kolega dziennikarz, a też idiota, przesłał mi kopię swojego pisma do władz. Proponuje wykopać szczątki wszystkich Niemców poległych w czasie wojny w Polsce, włożyć w hermetyczne metalowe trumny, załadować je na platformy kolejowe i sprzedać ich potomkom lub Republice Federalnej. Dlaczego na platformy? Bo ludzie w obu krajach zobaczą w pociągach piramidy trumien i widok ten stanowić będzie propagandę antywojenną.