proszeoniesmarowanie_wiaterProwadząc kampanię wyborczą do Reichstagu w 1932 r. Adolf Hitler ze złością zaprzeczał, że był we Wiedniu malarzem pokojowym, co kłamliwie rozgłaszają Żydzi. Czasy się zmieniły. Beata Szydło w kampanii wyborczej pokazała, że pięknie maluje ściany. Wyborcy powinni więc uwierzyć, że to jest jej powołanie.