juzsiecieszenagwalt_wiaterCzytam na zmianę historię Barbary Piaseckiej-Johnson i historię okupowania Niemiec przez 4 mocarstwa. Oba dzieła napisane po śmierci tej pani i dziesięciolecia po zgonie okupacji. O opresji Niemców opowiada brytyjski historyk Frederick Taylor. Co ciekawe, najłagodniejsza, najmądrzejsza i najmniej głodowa była okupacja radziecka. Miała ona za cel pozyskanie Niemców dla socjalizmu, o którym zrazu nie mówiono. Radzianie rękami niemieckich komunistów od razu budowali państwo i jego tubylcze instytucje. Zachodni okupanci sami sprawowali władzę. Mieli odwetowe intencje. Długo trzymali Niemców na głodowych racjach żywności. Nie wiedzieli, do czego zmierzają. A kiedy zaświtała im we łbach idea przyszłego zdenazifikowanego państwa niemieckiego w praktyce postępowali wbrew temu celowi. Armię radziecką obciążało jednak masowe i zbiorowe gwałcenie Niemek od dzieci po staruszki. Szybko jednak Moskwa położyła kres tym rozrywkom. Doprowadziły one do znacznego pomieszania genów w następnym pokoleniu. Mogło to być jednym z powodów późniejszych sukcesów Republiki Federalnej.