nakogoglosowalas_wiaterGazeta Sakiewicza pieni się, że ks. Kazimierz Sowa z TVN w 2014 r. mówił kolegom w knajpie o tym piśmidle: „Nie polemizować, zniszczyć”. Czyli zniszczyć przez niepolemizowanie. Nie słucham żadnego księdza, także Sowy, jebię więc „Gazety Polskie” jak potrafię. Przewiduję, że wkrótce wielebny pan Sowa przestanie być księdzem. Abepe Jędraszewski, pragnący uwięzić ks. Sowę w Krakowie, sprawi, że ksiądz wyzwoli się na człowieka. Jak rozumiem, pan ksiądz Sowa biesiadował z przyjaciółmi w knajpie „Sowa i przyjaciele”.