idzieraknieborak_wiaterNigdy nie wierzę w prawdziwość informacji nazbyt upragnionych przez ich roznosicieli. Krążą plotki o podobno doniosłym politycznie raku trzustki. Sam słyszałem je pośrednio z dwóch niezależnych źródeł lekarskich. Źródła jednak nie leczą Najwyższej Trzustki. Zapewne same także dowiedziały się o pogłosce z internetu. Internet rodzi kłamstwa, które wracają tamże do powielenia. Raczek w organie stanowi przejaw niepobożnego życzenia.