pierdolonaopozycja_wiater_uJuż rozpoczęły się procesy przystosowawcze do życia w państwie PiS. Każde społeczeństwo ma wielką elastyczność. To przejaw rozsądku. Ludność polska przystosowała się do niemieckiej okupacji i związanych z nią reguł życia, potem do PRL, potem do kapitalistycznej demokracji. Teraz przylgnie do kaczyzmu, przesuwając granice kolaboracji, pół-służebności, tolerancji i wszystkich innych postaw. Wraz z przyjęciem reguł kaczyzmu za realną rzeczywistość i nasileniem represji politycznych przez reżim nastąpi heroizacja opozycji i oporu wobec naszego okupanta, czyli PiS. Prześladowania przydadzą opornym znaczenia, a tym samym powabu. Czyli będzie jak zawsze i to co zawsze.