musisz_wiaterW obu „Gazetach Polskich” przez liczne tygodnie drukowane były całostronicowe ogłoszenia reklamujące książkę naczelnego redaktora Tomasza Sakiewicza. „Gazety” wydaje spółka. Pieniądze za książkę bierze Sakiewicz. Donoszę, że należy sprawdzić, czy płacił za ogłoszenia. Jeżeli nie może to być przestępstwo działania na niekorzyść spółki dla własnego zysku. Redakcja mieści się przy ul. Filtrowej w Warszawie. Która to prokuratura?